Attefallshus – 25 kvm bygglovsfritt

Attefallshuset är i Sverige en ny typ av komplementbyggnad som från den 2 juli 2014 kan byggas utan bygglov på många tomter. Huset får ha upp till 25 m² byggnadsarea och 4 meter nockhöjd, och det kan inredas till permanentbostad.

Attefallshuset kan byggas på t.ex. prickmark och utan grannars medgivande, men måste byggas 4,5 meter från tomtgräns.

De nya bestämmelserna omfattar totalt fem olika typer av åtgärder: komplementbostadshus (en självständig bostad), komplementbyggnad (till exempel garage), tillbyggnad, en extra bostad och nya takkupor. Den nya byggnadstypen har uppkallats efter bostadsminister Stefan Attefall.
Här kan du läs mer om Attefallshus på Boverkets hemsida.

Vi kan bygger ditt Attefallshus på Öland och i Kalmar
– 25 kvm bygglovsfri komplementbyggnad.

Kontakta oss så hjälper vi er att komma igång med ert projekt. Vi har yrkesbevis!